Skip to main content

Konijnen

Het konijn is in een vrij groot aantal vormen gedomesticeerd (tot huisdier gekweekt).

VHD en Myxomatose

Wat is VHD?
VHD (Viral Haemorrhagic Disease) of RHD is een dodelijke virusziekte die voorkomt bij konijnen. Het is een zeer besmettelijke ziekte waartegen u het konijn kunt laten inenten. Tot voor kort was er nog maar één VHD-variant in Nederland. Sinds eind 2015 is daar verandering in gekomen en zijn er dus twee soorten virussen VHD. Het VHD1-virus en VHD2-virus.

Symptomen
VHD is een snel verlopende ziekte die vaak dodelijk is. Vooral bij besmetting met het klassieke RHD virus is het sterftecijfer hoog. Het virus veroorzaakt een leverinfectie met als gevolg inwendige bloedingen in allerlei organen, vooral in de longen, lever en darmen. Bij het klassieke RHD virus is de tijden tussen besmetting en ziekteverschijnselen 1 tot 2 dagen. Bij de variant van het virus (RHD2) duurt het 3 tot 5 dagen. Vaak zijn er geen symptomen te zien en is het konijn ineens dood.

Verspreiding
VHD is erg besmettelijk en wordt overgebracht door direct contact, door besmet materiaal zoals geplukt gras of hooi, via vogels, insecten of zelfs via schoenzolen.

Preventieve maatregelen
Om besmetting te voorkomen is goede hygiëne belangrijk. Zorg ervoor dat wilde konijnen geen contact kunnen maken met uw konijnen en probeer insecten te weren. Pluk geen gras en andere planten in gebieden waar ook wilde konijnen voorkomen. Daarnaast is er zowel tegen het klassieke RHD virus als het RHD2 virus een inenting. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wat is Myxomatose?
Myxomatose is een ernstige, vaak dodelijke ziekte bij konijnen. Het wordt veroorzaakt door een virus dat verwant is aan pokkenvirussen.

Symptomen
Op het eerste gezicht lijkt het konijn aangereden. Een konijn dat getroffen is door myxomatose krijgt zwellingen bij de ogen, mond en anus. Daarna ontstaan bulten op de oren, bij de mond en op de rug: de myxomen. Vervolgens krijgt het konijn longontsteking en zal het uiteindelijk een nare dood sterven. Bij de vorm die door direct contact wordt overgedragen zijn nauwelijks huidzwellingen te zien; wel ontstaan er rode, gezwollen ogen en vooral problemen met de ademhaling.

Verspreiding
Alle stekende insecten, vooral muggen en steekvliegen maar ook vlooien. Besmetting vindt ook plaats door direct contact. Incubatie tijd is 5-14 dagen.

Preventieve maatregelen
Er is geen behandeling tegen de ziekte. Vaccineer uw konijn daarom jaarlijks. Houdt de konijnen vrij zvan vlooien. Het verblijf moet minimaal 1x per week en grondig schoongemaakt worden. Probeer te voorkomen dat uw konijn in aanraking komt met wilde konijnen maar zorg er vooral voor dat er geen stekende insecten bij uw konijn kunnen komen bijv. door gebruik van een klamboe om het hok.

Er is geen behandeling tegen de ziekte. Goede hygiëne en quarantaine van nieuw aangekochte dieren. Vaccineer uw konijn bij de dierenarts.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vermoedt u dat uw konijn myxomatose of VHD heeft neem dan direct op met de dierenarts. Help de verspreiding van deze verschrikkelijke ziekten te voorkomen.